BỘ ĐỒ CHƠI PHÓNG PHI TIÊU

Mã sản phẩm: 001154

Giá: 37,000 VNĐ

Thông tin - Tính năng

Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: Bảng phóng phi tiêu loại 4 mũi tên - Đường kính: 29cm. - Sản phẩm có 2 mặt, 4 mũi tên. - Chất liệu: mũi tên 1 đầu bằng kim loại 1 đầu bằng nhựa. - Trọng lượng: 660gr

image description image description
image description image description
image description image description
Mô tả sản phẩm

Các sản phẩm liên quan