CẠO RÂU MINI 2IN1 NGUỒN MICRO & USB

Mã sản phẩm: 000646

Giá: 70,000 VNĐ

Thông tin - Tính năng

image description image description
image description image description
image description image description
Mô tả sản phẩm

 

 

karve Mini Portable USB Electric Micro USB 5pin+USB 2.0 am 2 in 1 charging electric razor for mobile and power bank

karve Mini Portable USB Electric Micro USB 5pin+USB 2.0 am 2 in 1 charging electric razor for mobile and power bank

karve Mini Portable USB Electric Micro USB 5pin+USB 2.0 am 2 in 1 charging electric razor for mobile and power bankkarve Mini Portable USB Electric Micro USB 5pin+USB 2.0 am 2 in 1 charging electric razor for mobile and power bankkarve Mini Portable USB Electric Micro USB 5pin+USB 2.0 am 2 in 1 charging electric razor for mobile and power bankkarve Mini Portable USB Electric Micro USB 5pin+USB 2.0 am 2 in 1 charging electric razor for mobile and power bankkarve Mini Portable USB Electric Micro USB 5pin+USB 2.0 am 2 in 1 charging electric razor for mobile and power bankkarve Mini Portable USB Electric Micro USB 5pin+USB 2.0 am 2 in 1 charging electric razor for mobile and power bankkarve Mini Portable USB Electric Micro USB 5pin+USB 2.0 am 2 in 1 charging electric razor for mobile and power bankkarve Mini Portable USB Electric Micro USB 5pin+USB 2.0 am 2 in 1 charging electric razor for mobile and power bank

 

We have  Type C as belows:

 

karve Mini Portable USB Electric Micro USB 5pin+USB 2.0 am 2 in 1 charging electric razor for mobile and power bank

 

we  have  micro usb port,please click the product link as belows:

Các sản phẩm liên quan