HOA HỒNG BẤT TỬ HỘP TRÁI TIM

Mã sản phẩm: 001196

Giá: 50,000 VNĐ

Thông tin - Tính năng

Miêu tả sản phẩm: 6 bông hoa hồng (màu tùy chọn), hộp trái tim lớn, hạt trang trí

image description image description
Mô tả sản phẩm

6 BÔNG/HỘP

Các sản phẩm liên quan