www.mytindigital.com

Phân Phối LK Giá sỉ
ĐC : 837  Hồng Bàng F9/q6/hcm
ĐT : 0933770888 -0933 456 252- 0907 618 986


Thông tin tài khoản để mua hàng từ xa

Á CHÂU ACB : STK : 224458189 CTK TRẦN THANH ĐÔN CN BÌNH TÂY QUẬN 6

Sacombank : STK : 060053342267 ctk Trần Thanh Đôn - CN Bình Tây Quận6

Đông Á Bank :STK :0104721922 -CTK Nguyễn Kiều Ngọc Hân CN Bình Tây Q6

Techcombank :STK :10221584074013 CTK Nguyễn Kiều Ngọc Hân CN 3/2 Q10

Vietcombank :STK: 0251002565576- CTK Trần Thanh Đôn CN Bình Tây Q6

AGRI BANK :STK : 1605205047674- CTK Trần Thanh Đôn AGB CN Q6

VIETIN BANK : STK :100000573408  - CTK - Nguyễn Kiều Ngọc Hân  chi nhánh 6